Sh 150i Được Sơn Màu Xám Xi Măng Trong Lịch Lãm Ra Sao??