Sh 2017 Sơn Đổi Màu Xám Xi Măng – Dàn Chân Đen Sporty